Dominikánske mariánske centrum
Liturgický kalendár
Katolícke noviny

» KŇAZI


KŇAZI PÔSOBIACI VO FARNOSTI

Mgr. Ing. František Hrušovský, vo farnosti pôsobí od 1.7.2017
Rodák z Harichoviec. Na kňaza bol vysvätený 16.6.2001 v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule. Pôsobiská: 1.7.2001 - 30.6.2004 - kaplán v Žakovciach; 1.7.2004 - 30.6.2006 kaplán v Ružomberku; 1.7.2006 - 30.6.2017 - farský administrátor v Oravskom Podzámku; od 1.7.2017 - farár v Iliašovciach.

PhDr. Stanislav Kaník, vo farnosti pôsobíl od 1.2.2013 do 30.6.2017
Narodil sa 1.7.1967 v Trstenej, rodák z Brezovice. Na kňaza bol vysvätený 19.6.1999 v Dolnom Kubíne. Pôsobiská: 1.7.1999 - 14.3.2004 - Dolný Kubín, kaplán; 15.3.2004 - 14.8.2005 správca farnosti Liptovská Teplá; 14.8.2005 - 31.1.2013 - Ordinariát OS a OZ SR; 1.2.2013 do 30.6.2017 - farský adminstrátor v Iliašovciach; 1.7.2017 - 1.8.2017 farár vo Švošove; od 1.8.2017 - Ordinariát OS a OZ SR.

ThLic. Ondrej Palušák, vo farnosti pôsobíl od 1.7.1994 do 31.1.2013
Narodil sa 28.9.1948 v Hnilčíku. Na kňaza bol vysvätený 17.6.1972. Pôsobiská: 1972 - kaplán Spišské Podhradie; 1973 - kaplán Levoča; 1977 - správca farnosti Chrasť nad Hornádom; 1986 - správca farnosti Spišský Hrhov; 1994 - farár Iliašovce, 1995 - zároveň odborný asistent Rímskokatolíckej Cyrilo - Metodejskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského - Teologický inštitút v Spišskom Podhradí, 1996 - sudca Tribunálu II. inštancie v Košiciach. V rokoch 1995 - 1997 študoval externou formou teológiu na Katolíckej univerzite v Lubline, kde získal licenciát z teológie (ThLic.). V Cirkevnom súde Spišskej diecézy pracoval v rokoch 1985 - 1995. V rokoch 1995 - 2002 pracoval na Metropolitnom súde v Košiciach. V roku 2004 bol diecéznym biskupom menovaný za sudcu Cirkevného súdu Spišskej diecézy po predbežnom udelení dišpenzu od akademického titulu z kánonického práva Apoštolskou signatúrou v Ríme. Zomrel v nedeľu 26. januára 2020, pochovaný je na cintoríne v Levoči.

PaedDr. Štefan Rozmus, vo farnosti pôsobíl od 1.1.1984 do 30.6.1994
Narodil sa 22.7.1946 v Bugľovciach. Ordinovaný 21.6.1969 v Košiciach. Pôsobiská: 1.7.1969 - kaplán Ružomberok; 1.9.1969 - 30.9.1973 - kaplán Sp. Nová Ves; 1.10.1973 - 31.11.1977 - kaplán, Ružomberok - Biely Potok; 1.12.1977 - 31.12.1983 - správca farnosti Slovenská Ves; 1.1.1984 - 30.6.1994 - správca farnosti Iliašovce; 1.7.1994 - 30.6.2005 - Farár, Oravská Polhora; 1.7.2005 - 12.7.2012 - farár, Hôrka, prodekan Spišskoštiavnického dekanátu; 12.7.2012 - 8.7.2014 farár v Domaňovciach; od 8.7.2014 dôochodca.

Andrej Dominik Novotný, vo farnosti pôsobíl v rokoch 1967 - 1984
Pôsobiská: 1950 - 1953: Farnosť Levoča; 1958 - 1961: Farnosť Tvrdošín; 1961 - 1967: Farnosť Kežmarok; 1967 - 1984: Farnosť Iliašovce. Pochovaný je na cintoríne v Iliašovciach.

Ladislav Ivák, vo farnosti pôsobíl v rokoch 1955 - 1963
Pôsobiská: 1950 - kaplán v Markušovciach; 1951 - 1952 - kaplán v Sp. Podhradí; 1952 - 1954 - kaplán v Sp. Novej Vsi; 1954 - 1955 - správca farnosti Dedinky; 1955 - 1962 - správca farnosti Iliašovce; 1962 - 1971 - správca farnosti Spišské Hanušovce; 1971 - ? - správca farnosti Huncovce. Zomrel (pohreb) 8.7.1998, pochovaný je v Liptovských Sliačoch.

KŇAZI POCHÁDZAJÚCI Z FARNOSTI

Mgr. Vincent Pollák
Ordinovaný na kňaza bol 12.8.2006 v Spišskom Podhradí - Sp. Kapitule. Miesta pôsobenia: 12.8.2006 - kaplán v Starej Ľubovni; 15.7.2007 - kaplán v Kežmarku; 1.7.2008 - kaplán vo Svite; 12.7.2012 - kaplán v Liptovskej Lúžnej; 8.7.2014 - kaplán v Lendaku; 4.7.2017 - kaplán vo Veľkej Lomnici; 1.7.2020 - kaplán v Klíne.

Mgr. Marián Sarňák
1992 - noviciát v Poprade (Saleziáni don Bosca); 1993 - prvé rehoľné sľuby; 1993 - 1995 štúdium filozofie a pedagogiky v Žiline; 1995 - 1997 pedagogická prax v Bratislave; 1997 - 2000 štúdium teológie v Turíne a diakonská vysviacka(Taliansko); 2000 - 2004 práca v saleziánskom mládežníckom stredisku a pomocný duchovný v Žiline; 2001 - kňazská vysviacka; 2004 / 2007 / 2011 - štúdium sociálnej pedagogiky UPS (Rím -Taliansko); 2005 - 2007 direktor saleziánskeho diela v Žiline; 2011 - 2012 príprava projektu resocializačného zriadenia pre trestne stíhaných a odsúdených mladistvých (Sučany) a výpomoc vo farnosti Dubnica nad Váhom; 2012 - 2013 väzenský kaplán v ÚVTOS a ÚVV v Bratislave; 2013 - 2014 sabatický rok a výpomoc vo farnosti Dubnica nad Váhom; 2014 - žiadosť o laicizáciu.

P. Mgr. Jaroslav Matej Balúch, P.Praem.
Po stredoškolských štúdiách vstúpil v roku 1994 do noviciátu rehole Premonštrátov. V rokoch 1995 - 2000 študoval na Katolíckej teologickej fdakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po kňazskej vysviacke bol v rokoch 2000 - 2003 kaplánom vo Vrábľoch, okr. Nitra. V období od r. 2003 do 2011 bol kaplánom v Milevsku a administrátorom farností Bernatice a Veselíčko. V rokoch 2011 - 2014 bol kaplánom v Jihlave a administrátorom farnosti Zhoř u Jihlavy. Od 1. októbra 2014 je kaplánom v Říčanoch pri Prahe.

P. Mgr. Ján Quirin Barník, O. Praem.
Narodený v Levoči. V rokoch 1987 - 1990 študoval na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1990 - 1991 noviciát rád. sv. Norberta, Milevsko; v rokoch 1991 - 1993 študoval na UK RK CMBF - Teologický inštitút Spišská Kapitula - Spišské Podhradie. Dňa 19.6.1993 - kňazská vysviacka v Spišskej Kapitule; 1993 - 1994 kaplán v Starej Ľubovni; 24.6.1994 večné sľuby v Kláštore premonštrátov v Prahe; 1994 - 2002 Milevsko; 2002 - 2010 Horní Planá - spravovanie 6 farností; 2 mesiace v roku 2010 Milevsko - spravovanie 3 farností; od 1.11.2010 v rámci komunity Cenacolo - misie v Brazílii; predstavenými uvoľnený na jeden rok z pastorácie. Od r. 2018 - správca farnosti Petrová Ves.

P. Prof. Juraj Daniel Faltin
Narodil sa 21. apríla 1927 v Kurimanoch. K minoritom v Levoči nastúpil v roku 1946. Tí ho poslali na filozofické a teologické štúdiá na Moravu. Po roku 1948, keď sa začalo prenasledovanie Cirkvi, odišiel do emigrácie. Po odchode do Talianska, šúdiu a náležitých skúškach získal doktorát teológie na Fakulte sv. Bonaventúra v Ríme (1955). V štúdiách pokračoval a získal doktorát z cirkevného a civilného práva na Lateránskej univerzite (1959). O rok neskôr získal diplom východného práva a o ďalší rok diplom advokáta Rímskej Roty (Rota Romana). Pracoval ako expert Druhého vatikánskeho koncilu pre východné cirkvi i ako expert pre revíziu CIC a CCEO. Od 10. októbra pracoval ako sudca Apoštolského tribunálu Rota Romana a profesor východného práva Rotálnych štúdií v Ríme. Zásluhou Mons. Faltina sa na Slovensku po roku 1989 začala prax pravidelných sympózií cirkevného práva v Spišskej Kapitule a bola založená Slovenská spoločnosť kánonického práva. Zomrel 10.2.2008, pochovaný je na cintoríne v Levoči.

Michal Dravecký
Narodil sa v roku 1908 v Kurimanoch. Rehoľné meno v reholi Školských bratov mal brat Filip - Ferdinand. V roku 1925 bol vysvätený za kňaza. Ako učiteľ pôsobil v Betleheme a iných krajinách Orientu. Zomrel 8.6.1969 vo veku 61 rokov v Betleheme.


® Rímskokatolícka cirkev Farnosť Iliašovce
Iliašovce 32, 053 11 Smižany
administrátor Ján Dravecký