Dominikánske mariánske centrum
Liturgický kalendár
Katolícke noviny

» VÍTAJTE NA STRÁNKACH FARNOSTI ILIAŠOVCE


ZA PRAVDIVÝ OBRAZ OTCA BISKUPA VOJTAŠŠÁKA (1.3.2021)

Zbierka na charitu

Spišská diecéza reaguje na tvrdenia riaditeľa historického archívu sekcie pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Svätej Stolice Johana Ickxa, ktorý vo svojej knihe "Pio XII e gli Ebrei. L´archivista del Vaticano rivela finalmente il ruolo del Papa Pacelli durante la seconda guerra mondiale" uvádza viaceré nepravdivé tvrdenia, týkajúce sa osoby Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Prečítajte si celý text dokumentu.
Dokument "Za pravdivý obraz otca biskupa Vojtaššáka" je na webovom sídle Spišského biskupstva >>> TU

JARNÁ ZBIERKA NA CHARITU (22.2.2021)

Zbierka na charitu

Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu jej však v mnohom sťažuje pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Súčasnú situáciu sa jej darí zdolávať aj práve vďaka štedrosti mnohých darcov.
Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity môžete v rámci jarnej zbierky na charitu. Výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy sú určené pre služby a zariadenia Spišskej katolíckej charity. V tejto nepriaznivej situácii spôsobenej koronavírusom nie je možné uskutočniť zbierky v kostoloch. Spišská katolícka charita zriadila online zbierku. Možnosti podpory nájdete >>> TU

ZAČÍNA SA PÔSTNÉ OBDOBIE

Začína sa pôstne obdobie

Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv. Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na stredu 17. februára. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Viac o pôste si môžete prečítať >>> TU

PASTIERSKY LIST KBS K 100. VÝROČIU VYSVIACKY BISKUPOV A PRI PRÍLEŽITOSTI SĆÍTANIA OBYVATEĽSTVA

Sčítanie obyvateľstva 2021

V našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa a zamyslieť i veľkodušne „chváliť slávnych mužov“ – pre ich činy, múdrosť, udatnosť a obetavosť – ako nám to pripomínajú už starozákonné knihy (porovnaj Knihu Sirachovcovu 44,1-5,12).
Celý text pastierskeho listu si môžete prečítať >>> TU

PAMÄTNÝ DEŇ BISKUPSKEJ VYSVIACKY BOŽIEHO SLUŽOBNÍKA J. VOJTAŠSÁKA

100 rokov biskupskej vysviacky - J. Vojtaššák

Dňa 13. februára 2021 pripomenieme 100 rokov od prijatia biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov: Mons. Jána Vojtaššáka pre Spišskú diecézu, Mons. Mariána Blahu pre Banskú Bystricu a Mons. Karola Kmeťka pre Nitru.
V deň výročia, 13. februára 2021, poďakujeme za dar jeho biskupskej služby nielen pre našu Spišskú diecézu, ale aj pre celé Slovensko. V Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule bude celebrovať slávnostnú sv. omšu Mons. Cyril Vasil, apoštolský administrátor Košickej eparchie. Svätá omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen a TV Lux o 10.30 hod.
Viac si môžete prečítať >>> TU

SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV

Svetový deň starých rodičov a senirov

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 31. januára Svätý Otec František oznámil svoje rozhodnutie ustanoviť „Svetový deň starých rodičov a seniorov“ v pravidelnom termíne štvrtej júlovej nedele, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny, Ježišových „starých rodičov“.
Pápež Franišek tak urobil pred blížiacim sa sviatkom Obetovania Pána, ktorý v biblických postavách Simeona a Anny poukazuje na dôležité miesto starých ľudí v Božom pláne spásy.
Viac si môžete prečítať >>> TU

OPATRENIA OD 1. JANUÁRA 2021

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 sú verejné bohoslužby v našich katolíckych kostoloch od 1. januára do 24. januára 2021 pozastavené.
Sväté omše budú slávené len súkromne.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, s obmedzeným počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska si môžete prečítať >>> TU

ROK SV. JOZEFA

Rok sv. Jozefa

Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa, ktorý potrvá od 8. decembra 2020 do 8. decembra 2021. Pri príležitosti Roka sv. Jozefa pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí. Podrobnosti o prebiehajúcom Roku sv. Jozefa sú uvedené >>> TU.


® Rímskokatolícka cirkev Farnosť Iliašovce
Iliašovce 32, 053 11 Smižany
Počet návštev na stránkach:   

Pocitadlo.sk

administrátor Ján Dravecký