Dominikánske mariánske centrum
Liturgický kalendár
Katolícke noviny

» FOTOGALÉRIA


POZRITE SI FOTOGRAFIE Z NIEKTORÝCH PODUJATÍ VO FARNOSTI

Mons. Vladimír Fekete, prefekt Apoštolskej prefektúry v Azerbajdžane na návšteve v Kurimanoch
(jún 2018, foto: J. Dravecký)
P. Ján Quirín Barník - 25. výročie kňazskej výsviacky
(júl 2018, foto: J. Dravecký)
Spišský Jeruzalem - púť členov ružencového bratstva Kurimany
(september 2020, foto: J. Dravecký)
Odpustová slávnosť sv. Kvirína v Kurimanoch
(jún 2020, foto: J. Dravecký)
Oprava lavíc v kostole sv. Kvirína v Kurimanoch
(august 2019, foto: J. Dravecký)
Slávnosť odhalenia pamätnej tabule Mons. Danielovi Faltinovi
(apríl 2017, foto: J. Dravecký)
Púť členov ružencového bratstva z Iliašoviec v Krakove
(august 2016, foto: A. Kokoruďová)
Posviacka obnovenej krížovej cesty v Kurimanoch
(apríl 2019, foto: J. Dravecký)
Výročné stretnutie ružencového bratstva v Kurimanoch
(marec 2019, foto: J. Dravecký)

® Rímskokatolícka cirkev Farnosť Iliašovce
Iliašovce 32, 053 11 Smižany
administrátor Ján Dravecký