Dominikánske mariánske centrum
Liturgický kalendár
Katolícke noviny

» FARNOSŤ


Farnosť Iliašovce patrí do Levočského dekanátu v Spišskej diecéze. Súčasťou farnosti je filiálka Kurimany. V celej farnosti žije 1330 obyvateľov, z nich v Iliašovciach 970 a v Kurimanoch 376. V Iliašovciach je 644 obyvateľov rímsko-katolíckeho vierovyznania, v Kurimanoch žije 362 rímsko-katolíkov.


Pred rokom 1947 boli Iliašovce v duchovnej správe farnosti Smižany, Kurimany boli filiálkou farnosti Harichovce. Od 2.11.1947 začal ako expoditus pôsobiť v Iliašovciach Ján Hadri. Kurimany boli ako filiálka odčlenené od farnosti Harichovce a pričlenené do farnosti Iliašovce. Od r. 1955 sa stal správcom farnosti Ladislav Ivák, rodák zo Sliačov. Po jeho odchode v roku 1962 boli Kurimany pričlenené do duchovnej správy farnosti Levoča, Iliašovce do duchovnej správy farnosti Smižany. K obnove farnosti došlo 21.6.1968, administrátorom farnosti bol Andrej Dominik Novotný.


® Rímskokatolícka cirkev Farnosť Iliašovce
Iliašovce 32, 053 11 Smižany
administrátor Ján Dravecký