Vítajte na oficiálnach stránkach Farnosti Iliašovce.

Farnosť patrí do Levočského dekanátu v Spišskej diecéze. Do farnosti patrí filiálka Kurimany.

Vo farnosti žije 1330 obyvateľov, z toho v Iliašovciach 958, v Kurimanoch 372.

V Iliašovciach je 644 obyvateľov rímsko - katolíckeho vierovyznania, 1 obyvateľ je grécko - katolík, 290 obyvateľov patrí do Evanjelickej cirkvi a. v., 17 obyvateľov je bez vyznania, u 6 obyvateľoch nie je zistená náboženská príslušnosť.

V Kurimanoch žije 362 rímsko - katolíkov, 10 obyvateľov je bez vyznania, resp. patria k ostatným (nezisteným) cirkvám.

Správcom farnosti je Mgr. Ing. František Hrušovský.

Počet návštev na stránkach:   

Pocitadlo.sk
| © Ján Dravecký, január 2011